Vi behandlar

 • korsryggsmerte, akutt eller kronisk, med eller/utan utstråling til sete, mage, lyske,lår
 • bekkenplager både hjå menn og kvinner med eller utan muskelstrekkar i sete/lår
 • piriformissyndrom
 • isjias
 • skiveprolapsar i rygg og nakke
 • «skiveutglidingar»/skiveprotrusjonar
 • skiveslitasje
 • stenose(trange ryggar)lateral recess-stenose(trange nervekanalar i ryggen)
 • nakkesmerte/migrene/nakkesleng-skader akutt eller kronisk
 • nakke/arm-syndrom(cervikobrakialgi)
 • nakkerelatert haudeverk/tensjonshodepine(datanakke) andletssmerte/kjeveleddsyndrom
 • svimring(svimmelheit)»krystall-sykja»
 • brystryggsmerte mellom skulderblada med eller utan stråling til mage/brystregionen og skuldrar, armar, hender og fingrar
 • leddplager i skuldrar,albogar,hender, føter, anklar, kne og hofter t d idrettsskader
 • slitasjegikt (osteoartritt )/geriatriske problemer
 • senebetennelsar/tendinittar
 • fibromyalgi med mindre pasientane vert overbehandla/triggerpunkt/verkjeknutar i muskulaturen
 • pediatriske problemer hjå babyar, barn og unge som kolikk, vannlatingsplager
Meny