Prisar

Kiropraktor

 • Første konsultasjon           780,-
 • Øvrige behandlinger          640,-
 • Røntgen                              700,-
 • Attest / Epikrise                  100,-
 • Behandling helg / kveld    1280,-
 • Kombi kiro / lækjar             750,-
 • Trykkbølgebehandling       800,-
 • Første konsultasjon          780,-
 • Øvrige behandlinger         640,-
 • Røntgen                             700,-
 • Attest / Epikrise                 100,-
 • Behandling helg / kveld  1280,-
 • Kombi kiro / lækjar           750,-
 • Trykkbølgebehandling      800,-

Kiropraktorarer er autorisert helsepersonell som undersøkjer og behandlar muskel- og skjelettlidingar.

Helfo gir ein stønad på 176 kroner for førstegongs undersøking, deretter 81 kroner for kvar av dei andre behandlingane. Desse takstane trekkast automatisk frå rekninga du får frå kiropraktoren.

Frå 1. Januar 2024 er disse takstane redusert til 107,- og 46,- pga. sparetiltak fra regjeringen, dessverre.

Meny